โตเกียวบานาน่าทรีคุกกี้ลองเดอชาต์ "Syally mate"

โตเกียวบานาน่าทรี "Syally Mate"
คุกกี้ลองเดอชาต์แผ่นบางเคี้ยวเพลินลายเสือดาว
ประกบไส้ช็อกโกแลตรสนมกล้วยหอม

ราคา

 • ■บรรจุกล่อง
 • 8 ชิ้น 617 เยน (รวมภาษี)
 • 16 ชิ้น 1,080 เยน (รวมภาษี)
 • 24 ชิ้น 1,620 เยน (รวมภาษี)
 • 32 ชิ้น 2,160 เยน (รวมภาษี)
 • 48 ชิ้น 3,240 เยน (รวมภาษี)

วัตถุดิบและส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้

 • ข้าวสาลี, ไข่, นม, ถั่วเหลือง, กล้วยหอม

ปริมาณแอลกอฮอล์ในส่วนผสม

 • ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

ระยะเวลาการเก็บรักษา

 • 30 วัน

ข้อมูลทางโภชนาการ [ไวท์ ช็อคโกแลต แซนด์]

 • แคลอรี่ 59 กิโลแคลอรี่/ชิ้น
 • โปรตีน 0.8 กรัม/ชิ้น
 • ไขมัน 3.7 กรัม/ชิ้น
 • คาร์โบไฮเดรต 5.6 กรัม/ชิ้น
 • โซเดียม 11 มิลลิกรัม/ชิ้น

ข้อมูลทางโภชนาการ [มิลค์ ช็อคโกแลต แซนด์]

 • แคลอรี่ 58 กิโลแคลอรี่/ชิ้น
 • โปรตีน 0.8 กรัม/ชิ้น
 • ไขมัน 3.4 กรัม/ชิ้น
 • คาร์โบไฮเดรต 5.9 กรัม/ชิ้น
 • โซเดียม 11 มิลลิกรัม/ชิ้น