โตเกียวบานาน่าคุกกี้ลองเดอชาต์ "ไอ & ซาจิ" (รสโกโก้และนม)

คุกกี้ลองเดอชาต์แผ่นบางเคี้ยวเพลินทำเป็นรูปกล้วยหอมลายเสือดาว ประกบไส้ช็อกโกแลต
นมรสบานาน่ามิลค์เชครสเลิศหรู

ราคา

 • ■บรรจุกล่อง
 • 8 ชิ้น 597 เยน (รวมภาษี)
 • 16 ชิ้น 1,018 เยน (รวมภาษี)
 • 24 ชิ้น 1,543 เยน (รวมภาษี)
 • 32 ชิ้น 2,057 เยน (รวมภาษี)

วัตถุดิบและส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้

 • ข้าวสาลี, ไข่, นม, ถั่วเหลือง, กล้วยหอม

ปริมาณแอลกอฮอล์ในส่วนผสม

 • ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

ระยะเวลาการเก็บรักษา

 • 30 วัน

ข้อมูลทางโภชนาการ [รสโกโก้]

 • แคลอรี่ 58 กิโลแคลอรี่/ชิ้น
 • โปรตีน 0.8 กรัม/ชิ้น
 • ไขมัน 3.6 กรัม/ชิ้น
 • คาร์โบไฮเดรต 5.5 กรัม/ชิ้น
 • โซเดียม 11 มิลลิกรัม/ชิ้น

ข้อมูลทางโภชนาการ [รสนม]

 • แคลอรี่ 58 กิโลแคลอรี่/ชิ้น
 • โปรตีน 0.8 กรัม/ชิ้น
 • ไขมัน 3.6 กรัม/ชิ้น
 • คาร์โบไฮเดรต 5.5 กรัม/ชิ้น
 • โซเดียม 11 มิลลิกรัม/ชิ้น