• โตเกียวบานาน่าเหินฟ้าคุมัสสุ รสกล้วยหอมน้ำผึ้ง "มีสึเคตะ" 1
 • โตเกียวบานาน่าเหินฟ้าคุมัสสุ รสกล้วยหอมน้ำผึ้ง "มีสึเคตะ" 2
 • โตเกียวบานาน่าเหินฟ้าคุมัสสุ รสกล้วยหอมน้ำผึ้ง "มีสึเคตะ" 3
 • โตเกียวบานาน่าเหินฟ้าคุมัสสุ รสกล้วยหอมน้ำผึ้ง "มีสึเคตะ" 4
 • โตเกียวบานาน่าเหินฟ้าคุมัสสุ รสกล้วยหอมน้ำผึ้ง "มีสึเคตะ" 1
 • โตเกียวบานาน่าเหินฟ้าคุมัสสุ รสกล้วยหอมน้ำผึ้ง "มีสึเคตะ" 2
 • โตเกียวบานาน่าเหินฟ้าคุมัสสุ รสกล้วยหอมน้ำผึ้ง "มีสึเคตะ" 3
 • โตเกียวบานาน่าเหินฟ้าคุมัสสุ รสกล้วยหอมน้ำผึ้ง "มีสึเคตะ" 4
โตเกียวบานาน่าเหินฟ้าคุมัสสุ รสกล้วยหอมน้ำผึ้ง "มิตสึเกตะ"
"มีจำหน่ายเฉพาะที่สนามบินฮาเนดะเท่านั้น"
เค้กเนื้อนุ่มสอดไส้ครีมกล้วยหอมน้ำผึ้ง มีลายหมีน้อยที่ท้อง

ราคา

บรรจุกล่อง
4 ชิ้น 648 เยน (รวมภาษี)
8 ชิ้น 1,242 เยน (รวมภาษี)
12 ชิ้น 1,836 เยน (รวมภาษี)
วัตถุดิบและส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้
ข้าวสาลี, ไข่, นม, ถั่วเหลือง, เจลาติน, กล้วย

*ผลิตภัณฑ์นี้ มีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสม
กรุณาอย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีรับประทาน
ปริมาณแอลกอฮอล์ในส่วนผสม
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ระยะเวลาการเก็บรักษา
7 วัน

※กรุณาดูหน้านี้