• โตเกียวบานาน่าทรีคุกกี้ลองเดอชาต์ 1
 • โตเกียวบานาน่าทรีคุกกี้ลองเดอชาต์ 2
 • โตเกียวบานาน่าทรีคุกกี้ลองเดอชาต์ 3
 • โตเกียวบานาน่าทรีคุกกี้ลองเดอชาต์ 4
 • โตเกียวบานาน่าทรีคุกกี้ลองเดอชาต์ 1
 • โตเกียวบานาน่าทรีคุกกี้ลองเดอชาต์ 2
 • โตเกียวบานาน่าทรีคุกกี้ลองเดอชาต์ 3
 • โตเกียวบานาน่าทรีคุกกี้ลองเดอชาต์ 4
โตเกียวบานาน่าทรีคุกกี้ลองเดอชาต์ "Syally mate"
โตเกียวบานาน่าทรี "Syally Mate" คุกกี้ลองเดอชาต์แผ่นบางเคี้ยวเพลินลายเสือดาว ประกบไส้ช็อกโกแลตรสนมกล้วยหอม

ราคา

บรรจุกล่อง
8 ชิ้น 617 เยน (รวมภาษี)
16 ชิ้น 1,080 เยน (รวมภาษี)
24 ชิ้น 1,620 เยน (รวมภาษี)
32 ชิ้น 2,160 เยน (รวมภาษี)
48 ชิ้น 3,240 เยน (รวมภาษี)
วัตถุดิบและส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้
ข้าวสาลี, ไข่, นม, ถั่วเหลือง, กล้วยหอม
ปริมาณแอลกอฮอล์ในส่วนผสม
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ระยะเวลาการเก็บรักษา
30 วัน
ข้อมูลทางโภชนาการ
[ไวท์ ช็อคโกแลต แซนด์]
แคลอรี่ 59 กิโลแคลอรี่/ชิ้น
โปรตีน 0.8 กรัม/ชิ้น
ไขมัน 3.7 กรัม/ชิ้น
คาร์โบไฮเดรต 5.6 กรัม/ชิ้น
โซเดียม 11 มิลลิกรัม/ชิ้น

[มิลค์ ช็อคโกแลต แซนด์]
แคลอรี่ 58 กิโลแคลอรี่/ชิ้น
โปรตีน 0.8 กรัม/ชิ้น
ไขมัน 3.4 กรัม/ชิ้น
คาร์โบไฮเดรต 5.9 กรัม/ชิ้น
โซเดียม 11 มิลลิกรัม/ชิ้น