• โตเกียวบานาน่าคุกกี้ลองเดอชาต์ 1
 • โตเกียวบานาน่าคุกกี้ลองเดอชาต์ 2
 • โตเกียวบานาน่าคุกกี้ลองเดอชาต์ 3
 • โตเกียวบานาน่าคุกกี้ลองเดอชาต์ 4
 • โตเกียวบานาน่าคุกกี้ลองเดอชาต์ 1
 • โตเกียวบานาน่าคุกกี้ลองเดอชาต์ 2
 • โตเกียวบานาน่าคุกกี้ลองเดอชาต์ 3
 • โตเกียวบานาน่าคุกกี้ลองเดอชาต์ 4
โตเกียวบานาน่าคุกกี้ลองเดอชาต์ "ไอ & ซาจิ" (รสโกโก้และนม)
คุกกี้ลองเดอชาต์แผ่นบางเคี้ยวเพลินทำเป็นรูปกล้วยหอมลายเสือดาว ประกบไส้ช็อกโกแลต นมรสบานาน่ามิลค์เชครสเลิศหรู

ราคา

บรรจุกล่อง
8 ชิ้น 597 เยน (รวมภาษี)
16 ชิ้น 1,018 เยน (รวมภาษี)
24 ชิ้น 1,543 เยน (รวมภาษี)
32 ชิ้น 2,057 เยน (รวมภาษี)
วัตถุดิบและส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้
ข้าวสาลี, ไข่, นม, ถั่วเหลือง, กล้วยหอม
ปริมาณแอลกอฮอล์ในส่วนผสม
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ระยะเวลาการเก็บรักษา
30 วัน
ข้อมูลทางโภชนาการ
[รสโกโก้]
แคลอรี่ 58 กิโลแคลอรี่/ชิ้น
โปรตีน 0.8 กรัม/ชิ้น
ไขมัน 3.6 กรัม/ชิ้น
คาร์โบไฮเดรต 5.5 กรัม/ชิ้น
โซเดียม 11 มิลลิกรัม/ชิ้น

[รสนม]
แคลอรี่ 58 กิโลแคลอรี่/ชิ้น
โปรตีน 0.8 กรัม/ชิ้น
ไขมัน 3.6 กรัม/ชิ้น
คาร์โบไฮเดรต 5.5 กรัม/ชิ้น
โซเดียม 11 มิลลิกรัม/ชิ้น