• คุกกี้ล็องเดอชาต์ สตรอเบอร์รี่ 1
 • คุกกี้ล็องเดอชาต์ สตรอเบอร์รี่ 2
 • คุกกี้ล็องเดอชาต์ สตรอเบอร์รี่ 3
 • คุกกี้ล็องเดอชาต์ สตรอเบอร์รี่ 4
 • คุกกี้ล็องเดอชาต์ สตรอเบอร์รี่ 1
 • คุกกี้ล็องเดอชาต์ สตรอเบอร์รี่ 2
 • คุกกี้ล็องเดอชาต์ สตรอเบอร์รี่ 3
 • คุกกี้ล็องเดอชาต์ สตรอเบอร์รี่ 4
คุกกี้ล็องเดอชาต์ สตรอเบอร์รี่ "Syally mate"
คุกกี้ลองเดอชาต์แผ่นบางเคี้ยวเพลินประกบช็อกโกแลตสตรอเบอร์รีรสหวานอมเปรี้ยวเนื้อเนียนราวจะละลายเมื่อลิ้มลอง

ราคา

บรรจุกล่อง
8 ชิ้น 617 เยน (รวมภาษี)
16 ชิ้น 1,080 เยน (รวมภาษี)
24 ชิ้น 1,620 เยน (รวมภาษี)
32 ชิ้น 2,160 เยน (รวมภาษี)
วัตถุดิบและส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้
ข้าวสาลี, ไข่, นม, ถั่วเหลือง
ปริมาณแอลกอฮอล์ในส่วนผสม
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ระยะเวลาการเก็บรักษา
30 วัน
ข้อมูลทางโภชนาการ
แคลอรี่ 72 กิโลแคลอรี่/ชิ้น
โปรตีน 0.9 กรัม/ชิ้น
ไขมัน 4.4 กรัม/ชิ้น
คาร์โบไฮเดรต 7.3 กรัม/ชิ้น
โซเดียม 12.1 มิลลิกรัม/ชิ้น