• โตเกียวบานาน่า รสบัตเตอร์มาดแลน 1
  • โตเกียวบานาน่า รสบัตเตอร์มาดแลน 2
  • โตเกียวบานาน่า รสบัตเตอร์มาดแลน 3
  • โตเกียวบานาน่า รสบัตเตอร์มาดแลน 4
  • โตเกียวบานาน่า รสบัตเตอร์มาดแลน 1
  • โตเกียวบานาน่า รสบัตเตอร์มาดแลน 2
  • โตเกียวบานาน่า รสบัตเตอร์มาดแลน 3
  • โตเกียวบานาน่า รสบัตเตอร์มาดแลน 4
โตเกียวบานาน่า รสบัตเตอร์มาดแลน "เฉพาะในสถานีโตเกียว"
แป้งด้านนอกหวานนุ่มหอมกลิ่นเนย ภายในสอดไส้แยมกล้วย ให้สัมผัสที่ชุ่มฉ่ำ

ราคา

บรรจุกล่อง
4 ชิ้น 604 เยน (รวมภาษี)
8 ชิ้น 1,188 เยน (รวมภาษี)
12 ชิ้น 1,728 เยน (รวมภาษี)
วัตถุดิบและส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้
ข้าวสาลี, ไข่, นม, ถั่วเหลือง, กล้วย, แอปเปิ้ล

*ผลิตภัณฑ์นี้ มีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสม
กรุณาอย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีรับประทาน
ปริมาณแอลกอฮอล์ในส่วนผสม
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ระยะเวลาการเก็บรักษา
12 วัน

※กรุณาดูหน้านี้