• โตเกียวบานาน่า ลายแมวดำแสนน่ารัก รสช็อกโกบานาน่า 1
  • โตเกียวบานาน่า ลายแมวดำแสนน่ารัก รสช็อกโกบานาน่า 2
  • โตเกียวบานาน่า ลายแมวดำแสนน่ารัก รสช็อกโกบานาน่า 3
  • โตเกียวบานาน่า ลายแมวดำแสนน่ารัก รสช็อกโกบานาน่า 4
  • โตเกียวบานาน่า ลายแมวดำแสนน่ารัก รสช็อกโกบานาน่า 1
  • โตเกียวบานาน่า ลายแมวดำแสนน่ารัก รสช็อกโกบานาน่า 2
  • โตเกียวบานาน่า ลายแมวดำแสนน่ารัก รสช็อกโกบานาน่า 3
  • โตเกียวบานาน่า ลายแมวดำแสนน่ารัก รสช็อกโกบานาน่า 4
โตเกียวบานาน่า ลายแมวดำแสนน่ารัก รสช็อกโกบานาน่า
โตเกียวบานาน่าในลายแมวดำที่มี และมี "รสช็อกโกบานาน่า" ที่เหมาะ
กับแมวดำ ซึ่งในสปันจ์เค้กที่ให้กลิ่นและรสของโกโก้นี้จะสอดไส้คัสตาร์ดช็อกโกบานาน่าไว้มากมาย
อีกทั้งมีลายแมวดำทั้งหมดถึง 6 แบบวาดอยู่บนสปันจ์เค้กเนื้อนุ่ม

ราคา

บรรจุกล่อง
4 ชิ้น 648 เยน (รวมภาษี)
8 ชิ้น 1,242 เยน (รวมภาษี)
12 ชิ้น 1,836 เยน (รวมภาษี)
วัตถุดิบและส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้
ข้าวสาลี, ไข่, นม, ถั่วเหลือง, เจลาติน, กล้วย
ปริมาณแอลกอฮอล์ในส่วนผสม
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ระยะเวลาการเก็บรักษา
7 วัน

※กรุณาดูหน้านี้