• โตเกียวบานาน่า แซนด์วิชคุกกี้ รสมิลกีบานาน่าช็อกโก 1
  • โตเกียวบานาน่า แซนด์วิชคุกกี้ รสมิลกีบานาน่าช็อกโก 2
  • โตเกียวบานาน่า แซนด์วิชคุกกี้ รสมิลกีบานาน่าช็อกโก 3
  • โตเกียวบานาน่า แซนด์วิชคุกกี้ รสมิลกีบานาน่าช็อกโก 4
  • โตเกียวบานาน่า แซนด์วิชคุกกี้ รสมิลกีบานาน่าช็อกโก 1
  • โตเกียวบานาน่า แซนด์วิชคุกกี้ รสมิลกีบานาน่าช็อกโก 2
  • โตเกียวบานาน่า แซนด์วิชคุกกี้ รสมิลกีบานาน่าช็อกโก 3
  • โตเกียวบานาน่า แซนด์วิชคุกกี้ รสมิลกีบานาน่าช็อกโก 4
โตเกียวบานาน่า แซนด์วิชคุกกี้ รสมิลกีบานาน่าช็อกโก
การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างคุกกี้เนื้อสัมผัสบางเบากับไส้ช็อกโกแลตรสนมกล้วย แล้วมีช็อกโกแลตล้นออกมาด้วย!

ราคา

บรรจุกล่อง
12 ชิ้น 918 เยน (รวมภาษี)
16 ชิ้น 1,188 เยน (รวมภาษี)
24 ชิ้น 1,782 เยน (รวมภาษี)
วัตถุดิบและส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้
ข้าวสาลี, ไข่, นม, ถั่วเหลือง, กล้วย
ปริมาณแอลกอฮอล์ในส่วนผสม
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ระยะเวลาการเก็บรักษา
27 วัน

※กรุณาดูหน้านี้