ที่ระลึกการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น!

“โตเกียวบานาน่า” ขนมมีชื่อเสียงติดอันดับยอดนิยม ผลิตด้วยความปราณีตในทุกขั้นตอน
ลงรายละเอียดตามมาตรฐานคุณภาพสินค้าของญี่ปุ่น เชิญซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกในการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้

Products

  • คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ได้มีการแสดงให้เห็นโดยโครงร่างของการคำนวณที่ชัดเจน
    (โดยค่าที่คำนวณขึ้นอยู่กับตารางมาตรฐานของอาหารที่ได้มีการผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่น) มูลค่า ต่อหน่วย
  • นอกจากนี้ยังมีส่วนผสม 7 ชนิด ในผลิตภัณฑ์ 20 รายการ ที่อาจจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้สำหรับบางท่านได้ ซึ่งเราได้อธิบายรายละเอียดต่างๆและระบุไว้ใน "ส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้"
  • ทุกผลิตภัณฑ์มีการอธิบายเวลาที่สมควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ YY / MM / DD
  • ราคาทั้งหมดรวมภาษีการบริโภค
  • ราคาสำหรับญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปเป็นของขวัญหรือของฝากยังต่างประเทศ(เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการพกพาผลิตภัณฑ์ของเราไปยังต่างประเทศ)
イメージ

สำหรับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่าน

บางประเทศมีข้อจำกัดและความเข้มงวดในการพกพาอาหาร เช่น ขนมหวาน

หากท่านต้องการที่จะซื้อสินค้าของบริษัทของเรา เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก หรือนำกลับไปยังต่างประเทศ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานทูตของประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการพกพาภายหลัง กรุณาตรวจสอบ ว่าได้รับการอนุญาตในการพกพาที่แน่ชัดหรือไม่อีกครั้ง

GRAPESTONE Co.Ltd./TOKYO BANANA WORLD